Műsorok és lemezek

 

Pro Musica Antiqua Hungarica Danubiana Egyesület bemutatja: KECSKÉS EGYÜTTES magyar vonatkozású műsorai korabeli hangszerekkel és viseletben 7-15 zenésszel. A koncertek időtartama 1-2 óra. Nyári-őszi akadémiák, várjátékok és rendhagyó, zenés irodalom-órák szervezése és előadása.

A KONCERTEK CÍMEI:
Az Árpád-kor muzsikája
Ókori zene, ókori hangszerekkel *
Ókori zene – Magyar zene
Magyar mitológia a zenében
Himnuszunk születése
Szent István emléke a zenében *
Magyar gregoriánumok
A LOVAGKIRÁLY *
Kálti Márk: A magyarok története/1350-ig/
Magyar hősök és szentek
Trubadúrok Imre király udvarában **
Szent Erzsébet és a zene*
A ciszterek, ferencesek, pálosok muzsikája
Kobzosok és énekmondók **
Carmina Burana et Hungarica
Ozorai Pipo és Zsigmond udvarának zenéje
Hunyadi J. és Mátyás király a zenében*
A Dunakanyar történeti muzsikája
Magyar históriások, vándorzenészek*
Magyar népzene és zenetörténet
Jeles napok
Tinódi Lantos Sebestyén emlékest
Bakfark és kortársai lantmuzsikája*
Bornemissza Péter emlékkoncert
Gyarmati Balassa Bálint énekelt versei.**
Erdélyi reneszánsz*
Rimay János énekelt versei
Psalmus Hungaricus – Protestáns énekek
/Csomasz Tóth Kálmán emlékére/ *
Skarica, Decsi, Tolnai Fabricius, Pécsi
és más prédikátorok énekelt versei
Ünnepi zsoltárok, ünnepi táncok
Közép-európa lantmuzsikája *
Aria ad mensam – Asztali zene
Régi török zene Európában**
Ázsia és a magyarság zenerokonsága
Monteverdi a Dunakanyarban
Az UNGARESCA nyomában
Istenes, harcos, szerelmes őseink
Magyar – lengyel zenetestvériség
Zrínyiek és a muzsika
Az Esterházy-kéziratos dalai és táncai
Gyöngyösi, Benitzky énekelt versei
Pázmány, Nyéki Vörös és mások énekei
Kájoni János: Cantionale Catholicum
Domokos Pál Péter emlékére
Győr barokk muzsikája
Thököly Imre és Zrínyi Ilona a zenében*
A kuruc küzdelmek zeneköltészete **
Savoyai Jenő herceg élete és a muzsika
A XVIII. sz. énekelt és táncolt verbunkosai*
Maróthi – Csokonai és a kollégiumok zenéje
Vác és környékének muzsikája
Dömösi Bozóky Mihály istenes énekei *
Pálóczi Horváth Ádám ötödfélszáz énekei*
Lavotta – Csermák – Bihari emlék-koncert
Petőfi énekelt versei*
A magyar szabadságharc dalai és táncai
Noszlopy Gáspár nemzetőr őrnagy emlékére*
Arany János a tamburás
Az aradi vértanuk zenés emlékezete
Madách Imre és a muzsika
Musica antiqua Neogradiensis*
A Dunántúl történelmi zenéje
Őseink buzgósága /12 koncert (sorozat)/
Volkmann Róbert emlékest
Magyar karácsony * *
Mária-énekek *
Német karácsony
Magyar-horvát zenetörténelem *
A szentendrei dalmátok zenei hagyatéka *
Magyar – szlovák zenei kapcsolatok
A Felvidék zenéje
Lengyel-magyar zenetestvériség
Bor, bor, bor – Boros zenei est *
A XIX. század zenei gyöngyszemei
Magyar farsangi zene
Mesterségek dalai-táncai – vásári tréfák füvesasszonnyal, csodadoktorral
Dr. Kecskés Mónika (orgona) és (csembaló),***
Kecskés Péter (hárfa) és L. Kecskés András (lant) koncertjei.
****
A magyar és a közép- európai vonatkozású
koncerteken kívül még közel félszáz külföldi
régihangszeres esténk közül lehet válogatni.
A*-gal jelöltek hanghordozón hallhatók.

CD lemez rendelése esetén: kecskesegyuttes@kecskesegyuttes.hu – A levelekre három munkanapon belül válaszolunk.

 

2014 © Kecskés Együttes I Web: MD