MEGJELENT! | L. Kecskés András: A magyar zene évezredei III. könyv | Sárkányos királyaink – német és török uralom (1308-1707) | KÖNYV

L. Kecskés András: A magyar zene évezredei III. könyv – Sárkányos királyaink – német és török uralom (1308-1707)
Magyar vonatkozású hang- és zenetörténet, avagy a magyar zene regénye
Püski kiadó 2023.
450 oldal, színes illusztrációkkal, kartonborítóval.
ISBN: 978 9633023631

Leírás:
A múzeumban leledző tétlenség elűzése végett két történeti témával is foglalkozni kezdtem. Egyik a középkori magyar muzsika története volt. Másik – régóta dédelgetett témám – a középkori magyar vadászatoké.
Több ízben vezettem csoportokat a Vármúzeumban. Feltűnt: milyen sajátos akusztikája van a Lux Kálmán, illetve Gerő László által rekonstruált, úgynevezett Lovagteremnek. Egy ízben megkértem Szabolcsi Bencét, Falvy Zoltánt s a Hollandiából nemrég hazatért jeles muzsikust, Kecskés Andrást: jöjjenek el! Kecskés muzsikáljon, s Szabolcsiék ítéljék meg, nem alkalmas-e a Lovagterem arra, hogy ott hangversenyeket tartsanak. Ez a szemle sikeresnek bizonyult! S ez adott nekem indítást arra: kutassam, voltaképpen milyen muzsikák is csendülhettek fel egykoron a budai királyi palota falai között. Ez a munkám azután egyre inkább lombosodott, (összefoglalóját 1977-ben A magyar muzsika századaiból címen a Magvető adta ki). Így azt hiszem, szerény részem volt abban, hogy a régi magyarországi muzsika kultusza lassacskán felmagasodott a magyar népzene kultusza mellé.
Másfél évtizeden át – mígnem a Lovagteremben az általam 74-ben feltárt gótikus torzók kerültek bemutatásra – számos, a régi udvari zenét megelevenítő hangversenyre s előadásra került sor e szép gótikus szálában.
Zolnay László

(Részlet Zolnay László: Hírünk és hamvunk c. önéletrajzi írásából.
Magvető Könyvkiadó. Tények és tanúk. c. sorozatából Bp., 1977.702.o.)

Megjegyzés: “Jelen könyv egy 6 kötetes sorozat harmadik része. A további tervezett kötetek címei: Harcok és a fejlődés két évszázada (1604-1805); Reformok, fegyverek, romantika, békeidők (1805-1914); Két világégés előtt és után (1900-2020).”

A könyv ára: 6000 Ft

A harmadik kötet megrendelhető itt (kattints rá!): KÖNYVRENDELÉS 

 

A magyar zene évezredei III. könyv – Sárkányos királyaink – német és török uralom (1308-1707) c. könyv tartalma (hamarosan)

 

 

2014 © Kecskés Együttes I Web: MD