L. Kecskés András – A magyar zene évezredei I. kötet | A kezdetektől Attiláig (453-ig) | Könyv

L. Kecskés András: A magyar zene évezredei I. könyv – A kezdetektől Attiláig (453-ig)
Magyar vonatkozású hang- és zenetörténet, avagy a magyar zene regénye
Püski kiadó 2021.
390 oldal, színes illusztrációkkal, kartonborítóval.
ISBN: 978-963-302-298-6
800 gr

Leírás: E mű zeneművészeti munkásságunk több mint fél évszázada alatt összegyűlt kutatási és gyakorlati eredményeinek összegzéseként jött létre. Gitár- és lantművészként Európa majd’ minden országának nagyobb városában koncertezhettünk, az ottani könyv- és kézirattárakat látogatva gyűjtöttük a régi magyar zenével összefüggő emlékeket. Kb. 3000 hangverseny van a hátunk mögött, mely koncertek témája a régi Nyugat- és Közép-Európai zene. Amennyire lehetett, igyekeztünk visszatekinteni az időben a hangszerek ősi formáit és a dallamok eredetét keresve, ahogy egykor elhangozhattak. Jelen kötet a kezdetektől, a természeti hangoktól, az ősember első megszólaltatható hangszereitől az ábrázolásokon szereplő zenei megnyilvánulások, a folyamközi, egyiptomi, közel-keleti, kaukázusi, mongol és kínai emlékekkel, és a földből kikerült csontsípok, csörgők, harangocskák, cserép- és fémdobok, valamint más zeneszerszámok használatának lehetséges módjaival foglalkozik. A teljes mű 6 kötete napjainkig elemzi a Kárpát-medence fontosabb zenei történéseit. Kottákat, ábrákat adunk közre, melyek egy része mind a külföldi, mind a hazai közönség előtt ismeretlen. A zeneművek zömét előadásra alkalmasan jelentetjük meg, hogy azok a zenei élet véráramába minél előbb bekerülhessenek. Célunk, hogy munkánk a szétszakított országrészek nemzeti, művelődési összetartozás tudatát segítse.

A teljes tartalom lejjebb olvasható!

Megjegyzés: „Jelen könyv egy 6 kötetes sorozat első része. A további tervezett kötetek címei: Az avaroktól az Árpádokig (568-1301); Sárkányosok, német és török uralom (1308-1607); Harcok és a fejlődés két évszázada (1604-1805); Reformok, fegyverek, romantika, békeidők (1805-1914); Két világégés előtt és után (1900-2020).”

A könyv ára: 5500 Ft

Az első kötet megrendelhető itt (kattints rá!): KÖNYVRENDELÉS 

 

A kezdetektől Attiláig (453-ig) c. könyv tartalma:

Bevezető
Használati ajánlások
Honnan jöttünk?
Hang és teremtés
Az élet mozgás, hullám, vibrálás
Káosz és rend
Kórógyi teremtésmonda
Mindenség, kozmosz, hangok
Hang- és fényhullám
A Kárpát-medence őskori hangemlékei
Szőke Péter és a madarak éneke
Vértes László Samuja
Az ember hangja
Medveemberek hangadásai
Egy hazai csontsíp kutatója
Emberi hangadás
Csillagok – hangsorok
Zeng-Peng-Dong-Döng
A Föld ötfokú helyei
Indiánok, magyarok
Hangszerek csoportosítása
Csillagóra – varázsdob
A sumer név eredete
Sumer zenegyökerek
Ütőhangszerek
Fúvósok
Pengetősök
Táncoló bot
A sumerok muzsikájáról
A sumer isten
Lélek, test, ének
Génlánc
Surdu, sárdó, salema
Magyar köszönés
Nikala-himnusz
Sumer–magyar zeneatyafiság
Dal és duda
Íj-húr-hárfa
Húr és ember
Karikázó sumerok – hajlikázó, pillikéző magyarok
Dob – dub
Arany gulya
Kerekes /kör/tánc – karikázó
Zamaru
Sumer zenei környezet magyar vonatkozásai
Higit-egatu-hegedő
Za = HúR – az ember maga a zene
Az óegyiptomi és a magyar zene
Szanszkrit (ind) és perzsa emlékek
Napmadaras ábrázolások
Tulipán, liliom vagy istenfa
Napmadaras hajdúkatona
Egyiptomi kopt zene
A Jó nyomában
Babba Mária
Aranykapu
Jubál
Tükör
Kimmerek
Reg – kürt – tülök
Egy magyar népdal kurd változata
Szkíta népek muzsikás hagyatéka
Szózat a borhoz
Szkíták Ázsiában, Egyiptomban és Európában
Oszét-magyar szavak zenerokonsága
A baszk-vaszk nép zenéjéről
Kelták hangjai
Néhány kelta szavas magyar népdal
Etruszkok
Thrák-káld-keleti énekmondók
A hárfás Orfeusz
Csángó – ógörög szójegyzék
Kínában élő török népek és a magyar zene rokon vonásai
Az ujgurok és a jugarok muzsikája
Ordoszi hagyományok
A Yu, avagy a magyar pentaton
Korea – Kína
Hán és magyar zeneszerszámok
Tibet
Japán
Obi-ugor zenei hagyományok
A balti népek és a magyarság zenei kapcsolatairól
Örmények
Turkomán–magyar zenekapcsolatok
Evilat
Pártusok öröksége
Turáni és hán zenekapcsolatok
A kínai birodalom államrendje és a zene
Zhuo hu (Csokih – ütni, csapni)
A mongolok és az Ordosz–vidék lakói
Hun-magyarok Yu hangsora
A hunok zenéje hán füllel
Hán és hun dobok
Dob-taps-pofon-püföl
Fütyülő hun nyílhegyek
Muzsikás alkalmak
Attila / Atilla
Palóc lányok tánca
Ókori kincsek Erdélyben
Hadi zene
Attila lovas temetése
Utószó
Summary of volume I.
Felhasznált irodalom
Névmutató
 

2014 © Kecskés Együttes I Web: MD