Műsorok

A KECSKÉS EGYÜTTES műsorai korabeli hangszerekkel és viseletben 5-15 zenésszel valósulhatnak meg a felkérés igényeitől függően. A koncertek időtartama egyénileg változhat. A műsorainkat ajánljuk szakrális terekbe, történelmi tematikájú és hagyományőrző rendezvényekre, várjátékokra, régi- és világzenei műsorok mellé, szabadtéri és színházi estekre, borfesztiválokra és igényes kulturális alkalmakra. Koncertszervezés: kecskesegyuttes@gmail.com

KONCERTEK CÍMEI:

Ókori zene, ókori hangszerekkel*
Szent István Király Zenés Emlékezete XI-XVIII. sz.*
Szent László, A LOVAGKIRÁLY*
Mátyás király zenés emlékezete és a Hunyadiak*
Magyar históriások, vándorzenészek, kobzosok, igricek és énekmondók*
Gyarmati Balassa Bálint énekelt versei.*
Az erdélyi reneszánsz*
Bakfark és kortársai lantmuzsikája*
Psalmus Hungaricus – Protestáns énekek*
Egy könyv lanthoz való – Közép-Európa lantmuzsikája*
Régi török zene Európában*
Thököly Imre és Zrínyi Ilona a zenében*
A kuruc küzdelmek zeneköltészete*
A XVIII. sz. énekelt és táncolt verbunkosai*
Bozóky Mihály kántor istenes énekei*
Pálóczi Horváth Ádám ötödfélszáz énekei*
Petőfi énekelt versei*
A 48-as magyar szabadságharc dalai és táncai – Noszlopy Gáspár nemzetőr őrnagy emlékére*
Régi Magyar karácsony és pásztorjáték*
Boldogasszony Anyánk – Mária-énekek a középkortól*
A szentendrei dalmátok zenei hagyatéka és a magyar-horvát zenetörténelem*
Vivat Bacchus! – Bordalok a középkortól*

Magyar mitológia a zenében
Himnuszaink születése
Kálti Márk: A magyarok története /1350-ig/
Magyar hősök és szentek
Trubadúrok Imre király udvarában
A ciszterek, ferencesek, pálosok muzsikája
Carmina Burana et Hungarica
Ozorai Pipó és Zsigmond király udvarának zenéje
A Dunakanyar történelmi muzsikája
Jeles napok és ünnepek
Szent Erzsébet és korának zeneisége*

Tinódi Lantos Sebestyén emlékest – lantokkal, kobzokkal
Bornemissza Péter emlékkoncert
Rimay János énekelt versei
Skarica, Decsi, Tolnai Fabricius, Pécsi és más prédikátorok énekelt versei
Ünnepi zsoltárok, ünnepi táncok
Aria ad mensam – Asztali háttérzene
Ázsia és a magyarok zenerokonsága
Istenes, harcos, szerelmes őseink
Magyar-lengyel zenetestvériség
Az Esterházy-kéziratos dalai és táncai
Gyöngyösi, Benitzky énekelt versei
Kájoni János: Cantionale Catholicum
Domokos Pál Péter emlékére
Savoyai Jenő herceg élete és a muzsika
Maróthi-Csokonai és a kollégiumok zenéje
Lavotta – Csermák – Bihari emlék-koncert
Arany János költőnk tamburás, gitáros muzsikája
Az aradi vértanúk zenés emlékezete
Őseink buzgósága /12 koncert (sorozat)/
Magyar-szlovák zenei kapcsolatok – A Felvidék zenéje
Mesterségek dalai-táncai – vásári tréfák füvesasszonnyal, csodadoktorral
Kecskés Péter (hárfa) és L. Kecskés András (lant) koncertje

****

A magyar és a közép-európai vonatkozású
koncerteken kívül még közel félszáz külföldi
régi hangszeres esténk közül lehet válogatni.
A csillaggal jelölt műsorok lemezen is megjelentek.

2014 © Kecskés Együttes I Web: MD